Sekcja sportowa: Pływacka

Sekcja pływacka przy KS “Posnania” została założona 8 marca 1976 roku z inicjatywy Jerzego Dzięcioła, który został pierwszym kierownikiem sekcji. Działalność szkoleniowa została oparta o dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 29 na Osiedlu Pod Lipami. Funkcję trenera koordynatora pełniła Bożena Niewitecka. Zajęcia szkoleniowe prowadzili Ryszard Ossig, Wiesława Dzięcioł, Teresa Zarzeczańska i Kazimierz Niewitecki.

Pierwsze sukcesy w kat. młodzików i juniorów osiągnięto na początku lat osiemdziesiątych (Dariusz Janyga, Piotr Wawrzynkiewicz, Violetta Jahns).W roku 1987 funkcję trenera koordynatora przyjął Ryszard Ossig, a zajęcia prowadzili Dorota i Grzegorz Płóciniakowie oraz Waldemar Olejniczak.W tym okresie najcenniejsze wyniki osiągnęli: Daria Ewertowska, Norbert Szentner, Daniel Ossig, Michał Taczała, Marcin i Adam Kachelowie.

Sponsorem sekcji pływackiej jest firma AQUA - SPEED.

Zarząd sekcji pływackiej:

Prezes

Jan Marciniak

Członkowie Zarządu Sekcji

Sławomir Anioł

Maciej Grzegorczyk

Przemysław Grzybek

Sławomir Płonka

Waldemar Olejniczak

Janusz Cieślak

Powrót

pozycjonowanie plewiska