KOMUNIKAT

Klub Sportowy „Posnania” informuję o chęci zbycia prawa użytkowania wieczystego części gruntu (do roku 2043) należącego do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Przełajowej oraz ul. Winogrady, obręb Winiary, obejmującego między innymi działkę nr 131/3 o powierzchni 1,1060 ha nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr  PO1P/00034795/0.

Dla terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego do weryfikacji na stronie Urzędu Miasta Poznania.

Kontakt telefoniczny Prezes Zarządu Klubu – Waldemar Witkowski tel. 601-700-353